Profesjonell minnesamling  

Dette er ei kursside for deltakarar i Memoars profesjonsutvikling.  

Vi bygger eit lag av profesjonelle minnesamlarar i Noreg. 

Viss du har lyst å bli med på laget - skriv ein kjapp epost til bjorn@memoar.no

Samling 1.

Samling 2: 

Samling 3:


Samling 4:

Samling 5:


Samling 6: